INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 4H TELEMARK 2021

 

4H Telemark innkaller til fylkesårsmøtet:

Dag: Tirsdag 2. mars

Tid: Kl. 18.00 – 21.00

Sted: Teams

 

 

Saker som skal behandles:

• Årsmelding 2020

• Regnskap 2020

• Årsplan og budsjett for 2021

• Årsplan og budsjett for 2022

• Innkomne saker

• Valg

 

 

 

4H-klubbene kan møte med 2 representanter. Disse to har tale- og stemmerett. Minst en av disse skal være i alderen 10 - 25 år.

Medlemsorganisasjonene våre har rett til å møte med én representant. Vedkommende har ikke stemmerett.

4H-klubbene og medlemsorganisasjonene må melde fra innen 15. februar om hvem som skal delta på årsmøtet. Påmelding skjer via internett www.4h.no i medlemsregisteret.

Årsmelding, regnskap, og andre årsmøtepapirer blir sendt ut senest to uker før årsmøtet, d.v.s. innen 16. februar.

Innkomne saker må være styret i hende 1 måned før årsmøtet.

 

VEL MØTT!

 

 

 

Beste hilsen fra 4H Telemark

 

Tone Susanne Kvasjord                                Helge Nærum
Ordfører                                                             Leder i fylkesstyret