Sakspapirer finner du på høyre side. 

---

I 4H skal vi lære ved å gjøre, og det er nettopp slik medlemmene lærer organisasjonsarbeid også. Her er terskelen for å gå på talerstolen lav og engasjementet stort. Her kan du stemme, fremme forslag og debattere – og det er helt greit om du ikke er superproff på dette – fordi du lærer ved å gjøre.

Det er viktig at alle klubbene sørger for at dere får meldt på minst to, gjerne flere fra hver. Klubbene kan stille med to representanter med stemmerett, men man kan stille med så mange observatører man vil.

---

Innkalling til digitalt årsmøte i 4H Østfold 2021

Tidspunkt: Onsdag 17. mars 2021. Møtet starter kl 18:00.
Sted: Digitalt. På Teams. Lenke sendes ut tirsdag 16. mars.

Påmelding (på e-post) til: kent.trinborg@4h.no
Få med navn, epost og telefonnummer på de (inntil) 2 deltakerne fra klubben og eventuelle observatører. Frist for påmelding er mandag 15. mars klokken 16:00

Vi oppfordrer klubbenes representanter til å, dersom smittesituasjonen tillater det, møtes og overvære årsmøte sammen. 

Representanter og observatører fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere melder på til organisasjonsrådgiver Kent Jonas Trinborg - kent.trinborg@4h.no eller på tlf 458 49 957

Representanter og observatører
Alle klubbene kan ha to representanter med stemme-, tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtet. Disse skal være valgt på klubbens årsmøte. Om det ikke er gjort, kan dere velge representanter på et styremøte. 4H er en medlemsstyrt organisasjon – av og for barn og unge – så det anbefales at klubben velger to personer i medlemsalder til å representere klubben sin (altså ikke klubbrådgiver). Vi håper likevel mange klubbrådgivere deltar som observatører. Det kan være fint for klubbrådgivere å oppleve fylkesårsmøtet, samt å være en god støtte for representantene fra sin klubb.

Sak på klubbens styremøte
Fylkesstyret ber alle klubbstyrer om å sette opp fylkesårsmøtet som en sak på et styremøte. Dette bør være i løpet av de to siste ukene før fylkesårsmøtet, slik at dere har mottatt alle sakspapirer. Om klubbens representanter ikke sitter i styret, bør disse inviteres på styremøtet. 

Velkommen til årets viktigste møte!

- Fylkesstyret 4H Østfold