Pga corona-situasjonen, må vi gjøre følgende endringer: 4H Agders årsmøte 2020 blir digitalt, og vil ikke finne sted på Grimstad Vertshus&Kro, men hjemme hos deg selv! Mer info vil komme.

Men samme regler gjelder: Klubbene oppfordres til å møte med minst 2 representanter. Hver klubb har 2 stemmer. Representantene må sitte klar med årsmelding fra sin egen klubb. Denne kan skrives ut fra medlemsregisteret.

Påmelding i medlemsregisteret innen 25. mars. Påmeldingen må gjøres selv om årsmøterepresentantene er valgt på klubbenes årsmøter.

Det blir dermed dessverre ikke årsmøtebingo m/premier, ei heller bespisning. 

MEN NB: Du er like fullt med å bestemmer, og det er viktig at du deltar i møtet!

VELKOMMEN!