Klubbene oppfordres til å møte med minst 2 representanter. Hver klubb har 2 stemmer. Representantene må ta med sin egen årsmelding fra sin klubb. Denne kan skrives ut fra medlemsregisteret.

Påmelding i medlemsregisteret innen 25. mars. Påmeldingen må gjøres selv om årsmøterepresentantene er valgt på klubbenes årsmøter.

Det blir årsmøtebingo m/premier, og det blir middag i etterkant av selve årsmøtet.

NB: Du er med å bestemmer!

VELKOMMEN!