Regler som gjelder: Klubbene oppfordres til å møte med minst 2 representanter. Hver klubb har 2 stemmer. Representantene må sitte klar med årsmelding fra sin egen klubb. Denne kan skrives ut fra medlemsregisteret.

Påmelding i medlemsregisteret innen 15. mars. Påmeldingen må gjøres selv om årsmøterepresentantene er valgt på klubbenes årsmøter.

 

 

NB: Som 4H-er DU med å bestemmer, og det er viktig at du deltar i møtet!

VELKOMMEN!