Bli med på en spennende reise langs stier, lier og grøftekanten. Hedda Kortnes på Bøensætre elsker å bruke naturen, og høster hva som er tilgjengelig etter de forskjellige årstider. Hun vil ta oss med på en reise og fortelle om de ulike vekstene, behandling og bruksområde.

Her kan du få gode ideer til hvordan benytte vekster til mat, drikke og velvære.

Påmelding til: irene.pande@4h.no 

Lenke til nettverksmøtet: Klikk her for å bli med på møtet 

Vi åpner møtet 15 minutter før møtestart for å være sikker på at det tekniske fungere og at alle for logget seg på.
  
Velkommen!

Dame plukker blomster langs en sti

Hedda Kortnes.