Flere av dere lurer på om det nå er mulig å tilby kortbetaling på våre arrangementer fremover.
Svarte er ja!

For at du skal få en føling med hvordan dette er så har jeg laget et lite testarrangement med kortbetaling ,som du selv kan melde deg på. Arrangementet koster fra 10-40 kr alt etter hva du melder deg på.

Ved å delta på dette, får du selv oppleve hvordan det vil være for et medlem å melde seg på et arrangement:

1)    Teste samtykke for billedtagning på arrangementet. Obligatorisk for alle 4H arrangement.
2)    Legge til komplett pårørende informasjon om det ikke allerede er registret på medlemmet tidligere
3)    Teste feilmelding om en velger aktiviteter som overlapper
4)    Teste kortbetaling
5)    Motta bekreftelses epost

Vi håper så mange som mulige går inn å melder seg på. Pengene vil bli refundert, så ta vare på bekreftelses e-posten.