Årets styrevervskurs finner sted på Kråkstad skole.

Programmet er fult av aktiviteter som er tilpasset hvert kurs, tips og triks, leik og morro, og ikke minst ÅLVÅGS-tema med middag! 

 

Påmeldingen til kurset er i utgangspunktet bindende, men må man alikevel melde seg av, må dette skje minst 4 dager før kursstart uten at man må betale kursavgiften. Fakturaen for kurset sendes til klubben. 

 

HVA ER STYREVERVSKURS?
Styrevervskurs er et kurs i drif av 4H-klubb. På styrevervskurset vil du lære om hvilke oppgaver du har i styret. Er du valgt inn i styret i 4H-klubben, passer styrevervskurset perfekt for deg. Du får vite masse om hva man gjør i et styre og får mange tips og triks på veien. Meld deg på det kurset som passer best for det du har blitt valgt inn som i din 4H-klubb. Det blir masse leik og moro, ÅLVÅGS-middag, og felles sosiale aktiviteter. 

 

HVA HANDLER DE ULIKE KURSENE OM?

Leder/nestleder:
På dette kurset får du lære om blant annet hvordan du som leder i 4H-klubben skal lede møtene, arbeidsfordeling i styret, møteskikker, høstfestforberedelser og å lede årsmøtet.

Sekretær:
På sekretærkurset skal du blant annet lære hvordan du lager en innkalling og hvordan du skriver et referat. Du får også lære hvordan du fører oppmøtelister, hva årsmeldingen kal inneholde, samarbeide med klubbrådgiver og hvordan du forholder deg til media og presse.

Kasserer:
Som kasserer i 4H-klubben må du vite litt om regnskap, budsjett, loddsalg og om revisor. Dette og mye annet får du lære på kassererkurset.

Styremedlem:
Som styremedlem er du et viktig medlem av styret i 4H-klubben din. På styremedlemskurset får du vite hva som er styrets oppgaver, arbeidsfordelingen i styret, ulike aktiviteter på møter og det å være «vikar» hvis en av de andre i styret ikke kan være på et 4H-møte i klubben din.

Aspirantleder:
På dette kurset går vi gjennom hvordan du kan lære aspirantene i klubben mer om hva 4H er og hva vi gjør i 4H-klubben. Du får lære ulike aktiviteter, hvordan vi kan løse konflikter, samarbeid med klubbrådgiverne og hvordan vi kan bruke de voksne i klubben til å hjelpe til.

Videregående:
Dette er kurset for deg som har vært med i 4H en stund og som kanskje har vært på styrevervskurs før. Kurset handler om blant annet hva 4H er utenfor klubben din, taleteknikk, fylkesårsmøtet og fylkesstyret, og om ulike tilbud 4H har (fylkesleir, landsleir og nordisk leir).