Styret i 4H Rogaland besluttet fredag 14.01.22 at årsmøtet og styrevervkurs blir gjennomført digitalt på grunn av gjeldende smittevernregler. Kursene blir fredag 18. og lørdag 19.februar - program med klokkeslett og detaljer vil bli lagt ut.

Kursinstruktørene er veldig klar til å lære dere mer om ditt styreverv, og vil som i fjor, gjøre det de kan for at det skal bli et kjekt kurs, selv om det er digitalt.

Har dere noen medlemmer i klubben som lurer på å bli med i styret til neste år?
Motiver de gjerne til å bli med på kurs.


Vi oppfordrer dere til å sitte sammen med andre fra klubben/ eventuelt i fra naboklubber for å få det litt mer sosialt sammen, og kanskje dere kan avslutte kurset med en kjekk aktivitet.

Alle som var påmeldt vil få informasjon direkte, og blir overført til det digitale kurset. 

Hold deg oppdatert:

Link til TEAMS og mer informasjon om innhold og klokkeslett vil bli lagt ut på nettsiden her, i tillegg vil alle som er påmeldte få informasjon på mail.


Arrangør:     4H Rogaland
Når:              Fredag 18.februar og Lørdag 19.februar
Sted:             Digitalt på TEAMS
Pris:              1.000,- kr. pr. klubb, inkludert fylkesårsmøte søndag 20. februarÅ «læra ved å gjære» er mottoet vårt, og når du har et styreverv får DU virkelig lære hva det vil si å drive en 4H klubb. Og på styrevervkurset vil du lære hvordan du kan utføre ditt verv på en god måte, og hvilket ansvar du har i styret.


Er du valgt inn i lokalstyret i 2022?
Denne helgen kan du lære mer om hva oppgaver det enkelte styrevervet har ansvar for, enten du er valgt til leder/nestleder, kasserer, sekretær eller styremedlem.

Sitter du ikke i lokalstyret?
Vi har da kurset til deg også: Start kurs i styreverv, her får du lære hva de ulike vervene har ansvar for, slik at du er forberedt om du kan tenke deg å bli med i styre et senere år.


Usikker på hvilket kurs du skal melde deg på ?

Kursinnhold Styrevervkurs 2022

Nyvalgt leder / nestleder
Dette er kurset for deg uten ledererfaring. Hvordan lede ett møte? Hvilken oppgave og ansvar følger vervet? Hvordan få til et godt samarbeid med resten av klubben og klubbstyret? Delegering av ansvar.

Kasserer 
Kurset inneholder regnskap og budsjett, vi gjennomgår oppgaver og ansvarsområder som følger dette vervet. Hvordan kan klubben få inntekter? Økonomisk planlegging, årsavslutning og rapportering.

Sekretær
For å dokumentere hva som skjer i klubben trenger du oversikt. Gjennomgang av møteboka, innkalling, referat, medlemsregister, årsmelding og årsplan.

Styremedlem
…er ofte første verv for mange. Innføring i styrearbeid generelt. Hva kjennetegner de forskjellige verva? Styremedlemmet må sette seg godt inn i det de andre i styret gjør og være klar til å overta deres ansvar når det blir nødvendig.

Startkurs i styrearbeid
Her starter vi med grunnleggende informasjon om hva det vil si å være i et klubbstyre, hva 4H er og hvordan drive en 4H klubb.

Allerede deltatt på mange styrevervskurs?
Vi har kursene for deg også. Arrangementsledelse og Friluftheltkurset passer bra om du har deltatt på styrevervkurs tidligere. 


Er du usikker på hvilket kurs som passer deg?
Diskuter med klubbstyret ditt, hva trenger klubben? Du kan gjerne også ta kontakt med Iris, som både har vært deltaker og instruktør på styrevervkurs eller Anne-Berit som jobber i 4H Rogaland.


Iris Merete Natten Frydenlund - Instruktøransvarlig

Mobil: 97171419 Epost: iris.natten@outlook.com

Anne-Berit Ånestad Brovold - Organisasjonsrådgiver

Mobil: 41207839 Epost: anne-berit.brovold@4h.no


VELKOMMEN PÅ KURS!