Velkommen til plakettfest! 

Plakettutdelingen vil markere avslutningen som ordinære 4H-medlemmer og overgangen til 4H-alumner.

4H Akershus og Oslo inviterer herved fjorårets og årets plakettmottakere og to foreldre/foresatte til å delta på denne høytidelige markeringen.

Én klubbrådgiver fra plakettmottakers klubb kan også melde seg på. 

Festen vil inneholde middag, taler, underholdning, utdeling av plaketter og vitnemål. Antrekk for kvelden er bunad, dress eller annet pent antrekk.

Husk å krysse av for om du skal ha med en eller to foreldre/foresatte og om du ønsker fellesbilde.  Plakettfesten er gratis for plakettmottakeren, men koster kroner 655,- pr. forelder/foresatt. 

Festen begynner kl. 17.30, (vi setter oss til bords kl 18.00), og avsluttes ca. 22:30. 

Evt. spørsmål stilles til Sigrun på ao@4h.no eller 941 61 374.

Påmeldingslenke kommer.