Gratulerer så mykje med fullført 4H-program! Vi vil no gjere stas på deg ved å invitere til plakettfest laurdag 5. juni. Meir informaskjon kjem, men sett av datoen.

 

 

 

PROGRAM FOR DAGEN:

KL. 14.00    Fest for plakettmottakarar med gjestar og representantar for årets klubb

                   Middag

                   UTDELING AV PLAKETTAR OG VITNEMÅL

                                  

                   PRESENTASJON AV ÅRETS KLUBB 2020

                                   

Seinast kl. 17.00 Heimreise

 

 

Arrangementet blir gjennomført på ein trygg måte, etter gjeldande koronareglar. Vi tek smittevern på alvor:

 

  • Har du symptom på covid 19/er sjuk kan du ikkje delta*
  • God handhygiene
  • 1 meters avstand
  • Registrering av alle som er til stades
  • Avgrensa tal deltakarar
  • Om reglane endrar seg og vi må avlyse, blir deltakaravgifta refundert

 

 

 

Hjarteleg velkommen til plakettfest!