Ingen 4H-ere får derfor gleden av å møte nordiske venner på leir i 2021. Men det kommer lysere tider, og vi ser fram til nye muligheter for å møte gamle og nye 4H-venner, på tvers av landegrensene.