Årets store nasjonale kurshelg arrangeres 22. - 24.april og skal inkludere:

  • fylkesstyreopplæring
  • landsstyremøte
  • valgkomitékurs
  • vaksenleiarkurs del 2
  • dagskurs og inspirerende påfyll for tillitsvalgte, medlemmer og voksne i 4H.

Komiteen er i gang med arbeidet og invitasjon sendes ut på nyåret.