Den planlagte fylkesstyresamlingen utgår etter avgjørelse tatt av sentralstyret om å avlyse alle fysiske arrangementer ut mai 2020 grunnet koronaviruset.

Det jobbes med alternative løsninger med nettundervisning, så hold av lørdag 25. april enn så lenge, så kommer vi tilbake med mer informasjon.

Dersom ingen fra fylkesstyret kan delta, bes det meldes ifra til generalsekretær så raskt som mulig. Deltagelse meldes ved å godta kalenderinvitasjonen som er sendt.

MERK! Det er også kalt inn til et ekstraordinært landsstyremøte onsdag 15. april – se egen innkalling.