I juli 2020 møtes 4H-ungdom fra hele landet og internasjonale samarbeidspartnere på Vågønes gård i Bodø – til landsmøte og landsleir. Det blir teltleir på Rønvikjordene og aktiviteter ute på dagtid. Vi planlegger for 800 deltagere og håper på flere. Arrangementet vil få en tydelig miljøprofil, med kretsløpsfokus, økologisk mat og kildesortering.

4H Nordland er vertskap for leiren. Vi gleder oss til å dele byens og regionens natur- og kulturopplevelser med gjestene våre!

Les mer om landsleiren, program, aktiviteter mv. på leirens egne nettsider.

NB! Påmeldingen er UTSATT til etter landsstyremøtet 15. april 2020!