Hovudtema for helga er:
 

  • "Tørr du å lytte?" og "psykososial førstehjelp" med Susanne frå Røde Kors.
  • "Taubru" og praktiske knuter med Christer frå Sunnmøre Friluftsråd.
     

Røde Kors

Kurset "tørr du å lytte" handler i hovedsak om korleis du skal snakke med barn og unge om noko vanskelig. Dette er ein tematikk som er retta mot frivillige og tilsettte som arbeider med barn og unge, for å gi ei innsikt i korleis dei skal handtere situasjonar der ein deltakar kjem å fortel om vanskelige opplevingar.

Kurset "psykososial førstehjelp" har som hensikt å bidra deltakarane med å gjere dei tryggare i rolla som hjelpere overfor berørte i etterkant av ei krise. Vi vil få vite litt meir om å være nærværende, lytte oppmerksomt, akseptere ulike reaksjoner og korleis gi omsorg og pratisk hjelp.

Begge desse kursa er eigentlig to tre-timers kurs, men Susanne vil plukke ut det viktigste frå begge tema. Her vil vi gjennom teori, refleksjon og dialo vil ho gi oss ein god, og viktig introduksjon som gjer oss tryggare i rolla som leiarar. I denne delen av kurset er vi innendørs.

Sunnmøre Friluftsråd

Leik i tau er både lærerikt og spennande. Friluftsrådet har arbeidd med å utvikle taubruer som er enkle både å sette opp og ta ned. Taubruene er ein populær og engasjerande aktivitet for barn i skuler, barnehager, SFO og på leirar i Møre og Romsdal. Christer ønskjer no å vise oss korleis vi med god rettleiing kan engasjere barn og unge til å bygge sin eigen taujungel. I denne delen av kurset starter vi innendørs med enkle knuter og informasjon om taubruer og aktivitet for barn og unge. I etterkant av dette beveger vi oss ut i skogen, der vi får prøve oss på å montere opp taubruene, og koser oss med bål og noko varmt attåt. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program inspirasjonssamlinga 2022

Fredag 7. januar:

19.00 Middag

20.00 Velkommen og presentasjon

20.15 Sosialt og quiz

 

Laurdag 8. januar:

09.00 Røde kors

10.15 Pause

10.30 Røde kors

12.00 Lunsj

14.00 Knuter og praktisk informasjon om taubru

15.00 Uteaktivitet - montering av taubru

17.30 Apertiff på hotellet

18.00 Pause

20:00 «Bryllups middag» og sosialt

 

Søndag 9. januar:

09.30 Gruppearbeid

11.30 Info frå fylke

12.30 Evaluering.

13.30 Lunsj, heimreise

- Endringer i programmet kan forekomme

----------------------------------------------------------------------------------------

Litt praktisk informasjon

Denne samlinga blir på Scandic Alexandra i Molde der vi har tilgang på rom, måltid og konferanserom til kursa.

Vi blir litt ute og litt inne, med ein bedre "fest/bryllupsmiddag" på laurdag - så du treng klede og ein god dose positiv energi til alle dei ulike seansane. 

Samlinga er for alle aktive rådgivarar, og andre hjelparar/ressurspersonar i 4H som ønskjer litt motivasjon, inspirasjon og mogelegheita til å delta i ein sosial samankomst med andre motiverte og engasjerte personer. 

Påmeldingfristen er sett til 12.12.2021.
Påmeldinga er bindande, og det er kun legeerklering som er "gyldig" avmelding etter påmeldingsfristen. 

Pris:
Opphold med enkeltrom 3000 kr
Opphold med dobbeltrom 2500 Kr

For å melde deg på, går du inn via medlemsregisteret på "minesider" www.4h.no.