4H er en stor landsomfattende organisasjon med lang historie og et viktig samfunnsoppdrag. I fylkesstyreopplæringens fjerde modul blir vi kjent med 4H sin historie, hvem vi er og hva vi gjør og hvilke fellesskap vi er med.  

Dette vil være en times foredrag med styreleder Siri Myhre og generalsekretær Signe Lindbråten, med mulighet for spørsmål og refleksjonsoppgaver.

Utstyret du trenger er PC med nett – og gjerne kameraet på, og noe å notere på og med.  

Link til møtet sendes ut til alle som er påmeldt dagen før.

Påmeldingsfrist: 14. april kl 12.

For alle nye og gamle i fylkesstyrene.