Sentralstyret har besluttet at avgjørelsen om å avlyse alle arrangementer gjelder ut mai 2020.

Fylkene oppfordres til å ha årsmøter og fylkesstyremøter som planlagt, men da over nett. Styret ser heller ikke for seg at det blir noen arrangementer gjennom sommeren. Det er tydelige signaler på at dette vil være en langvarig situasjon, og mange andre organisasjoner avlyser sine arrangementer lengre frem i tid.

Men styret ønsker å se myndighetenes oppdaterte retningslinjer når den første perioden med restriktive tiltak er over, og få tilbakemelding fra 4H-fylkene og deres arrangører før det fattes endelig vedtak om eventuelle avlysninger av sommeraktivitetene.

Fylkeslederne oppfordres til å kontakte komiteer/arrangører for leirene i sommer og høre hva de tenker om gjennomføringen av årets aktiviteter. Det bør gjøres en enkel SWOT-analyse av gjennomføring av arrangementet og se på alternativer til å ha leir denne sommeren (alternative aktiviteter, utsettelse osv). Fylket bør også kartlegge hva en avlysning vil ha for økonomiske konsekvenser for arrangør/fylket/enkeltpersoner.