Agenda:
- Høstfestgjennomføring i år, høstfestdato og høstfestutsendinger
- 4H-prosjekter og vurdering av 4H-prosjekter.
- Aktiviteter i klubbene i løpet av høsten, herunder årsmøte og frist
1. desember.
- Verving, samarbeid med 4H-gård og skoler.
- Leir neste år og oppstart arbeidet med rulleringsplan for leirer de
neste årene.
- Hva ønsker dere av fylket?
- Eventuelt/ting dere ønsker å ta opp.

Hvis koronasituasjonen endrer seg blir møtet gjennomført på Teams i stedet.