Velkommen til digital klubbrådgiversamling! 

Sted: Teams (alle påmeldte får tilsendt link til møte på e-post 13. april)

Tidspunkt: Kl. 18.30-20.00

Program: 

  • Hilsen og oppdatering fra fylkesstyret. 
  • Ideer til digitale og konkrete aktiviteter.
  • Dele erfaringer, tips og tanker.
  • Fadderordningen i fylkesstyret. 

Vi sees!