Informasjon om årsmøte 2020

Møtet holdes lørdag 11. juli klokken 12:00 på Microsoft Teams. På dette møtet vil vi behandle følgende saker (PDF, 850KB):

  • Årsmelding 2019/2020
  • Revidert regnskap 2019/2020
  • Budsjett 2020/2021 og 2021/2022
  • Årsplan 2020/2021
  • Valg

Her er link til årsmøtet
Vi minner om at klubbene må finne ut av hvem som skal representere alumnklubben med stemmerett og sende oss navn og mailadresse innen 4. juli. Sendes til styret@n4ha.no.

Ekstraordinært årsmøte

3. oktober vil vi holde ekstraordinært årsmøte i Bodø, kombinert med N4HA sin aktivitetshelg 2. - 4. oktober. Her vil vi behandle de resterende sakene:

  • Handlingsplan 2020/2022
  • Vedtektsendringer
  • Innkomne saker.

Styrets forslag til vedtektsendringer vil sendes ut senest 3. august 2020. Vi minner om at innkomne saker må være styret i hende innen 3. august 2020. Begge disse datoene er i henhold til vedtektene.
 
Spørsmål? Ta kontakt på styret@n4ha.no.