Av smittevernhensyn avlyses det fysiske årsmøte og årsmøteseminaret, som skulle funnet sted i på Thon Hotell Polar i Tromsø.

Det blir i stedet digitalt årsmøte mandag 15. februar.


Årsmøte 4H-gård Norge (digitalt)

Innkalling til årsmøte i 4H-gård Norge (PDF, 227KB)

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Godkjenning av delegater og observatører
4. Godkjenning av forretningsorden
5. Valg av referenter
6. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
7. Valg av tellekorps
8. Årsmelding
9. Regnskap
10. Innkomne saker
11. Arbeidsprogram
12. Budsjett
13. Valg