Av smittevernhensyn avlyses det fysiske årsmøte og årsmøteseminaret, som skulle funnet sted i på Thon Hotell Polar i Tromsø.

Det blir i stedet digitalt årsmøte mandag 15. februar.


Årsmøte 4H-gård Norge (digitalt)

Sakspapirer Årsmøte 4H-gård Norge 2021 (PDF, 1MB)

Link til digitalt årsmøte 4H-gård Norge

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste
 3. Godkjenning av delegater og observatører
 4. Godkjenning av forretningsorden
 5. Valg av referenter
 6. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
 7. Valg av tellekorps
 8. Årsmelding
 9. Regnskap
 10. Arbeidsprogram
 11. Budsjett
 12. Valg