4H Hordaland har tidlegare samarbeid med Sogn og Fjordane 4H, men i år prøver me å lage ei eiga samling. Me har ikkje satt opp dato, for me ønskjer først å finne ut om dette er noko medlemmene ønskjer.

Trivselsagent er 4H-prosjekt der du får vere saman med andre kjekke 4H-arar, lære nyttige ting og verte ein endå betre 4H-ar. 

Bli med på eit spennande 4H-prosjekt der du får vere saman med andre kjekke 4H-arar, lære nyttige ting og verte ein endå betre 4H-ar.I mellom samlingane, og etterpå, er det lagt opp til at du skal arbeide med prosjektet i 4H-klubben din og på fylkesarrangement.

Trivselsagent som 4H-prosjekt er for seniorar fødd 2006 eller tidlegare.

•             Eit 4H-prosjekt for å skape meir trivsel i 4H-klubben og i 4H Hordaland

•             Eit 4H-prosjekt der medlemmen kan utvikle seg sjølve saman med andre

•             Eit 4H-prosjekt som ikkje er lik andre 4H-prosjekt

 

Ta kontakt med Turid på 4H-kontoret for å melde deg på eller for å få meir informasjon.Mobil: 99405269