Lokale lag og foreningar i dei kommunane som avisene dekker, kan søkje støtte til allmennyttige tiltak.

Midlane den enkelte avis deler ut vil variere frå 100.000 kroner i dei minste avisene til 1 million kroner i dei største. Avisenes mål med tiltaket er å bidra til å skape gode lokalsamfunn. Foreningar og organisasjonar blir nå invitert til å søkje om støtte til blant anna aktivitets- og fritidstilbod for barn og unge.

Søknadsfristen er 25. mars.

 

I Hordaland skal desse avisene dele ut midlar:

Avisa Nordhordland

Bergensavisa

Hardanger Folkeblad

Haugesund Avis

Kvinnheringen