Leder
Er du valgt som leder eller nestleder? Eller har du lyst til å lære mer om lederskap i 4H? Da er dette kurset for deg!

 

Sekretær
En sekretær er ikke bare å skrive referat i fra møtene. Du trodde kanskje det? Meld deg på kurset her, så lærer du det en sekretær trenger å kunne. 

 

Kasserer
Debet og kredit? Regnskap og balanse? Har du lyst til å lære mer om dette? På kassererkurset lærer du alt som trengs å læres for å gjøre kassererjobben.

Styremedlem: Her lærer du om styrevervet, samarbeid, styret sine oppgaver og kjekke aktivitetar.