Strikking er ein del av oppdragsserien for deg som har lyst å lære deg å strikke og utvikle dine strikkeferdigheitar. Strikking er med å forbedre mobiliteten i hendene, og er ein god måte å holde fokus og konsentrasjon på ein spesifikk oppgåve. Serien består av strikketeknikk, og om ulike ting du kan strikke som nybyrjar og vidarekomen. For å sette saman eit prosjekt om strikking, anbefalar vi deg å velje eit eller fleire oppdrag frå denne serien.

Hvis du søker på oppdrag tagget med "strikking", finn du alle oppdraga i denne serien.