Mål: Inspirere til aktivitet for våre medlemmer

4H Rogaland ønsker at vi å inspirere til lokal aktivitet, og jobber med å finansiere et dagskurs* (for inntil 20 deltakere) til hver 4H-klubb. Er dere med?

Dere står fritt til å arrangere flere dagskurs, som da finansieres av klubb eller via deltakeravgift.

Kurset kan tilbys til ulike aldersgrupper, eller til alle 4H-medlemmene, avhengig av klubbens ønsker og gjeldende koronarestriksjoner.

Eksempel på kurs er:
kakepynting, sveising, snekring, treskjæring, tradisjonsmat, sykurs, lær å strikke, toving med ull, volleyball, surfing, golf, fotomanipulasjon, fisking, friluftsliv, riding, mat på bål, lage seljefløyte, motorsag, bli med i fjøset, slakting, traktorpulling, saueklipping, foto mm.

Påmeldingene vil skje via www.4H.no/rogaland

Organiseringen av dagskursene vil klubbene ta ansvar for og 4H Rogaland tar seg av informasjon og påmelding.

Blir dere med?

Ta kontakt med anne-berit.brovold@4h.no eller på mobil 41 20 78 39 om dere har spørsmål og/eller meld deres interesse om dere tenker dette er aktuelt for deres klubb.


* Finansieringen vil bli avklart i løpet av april 2021.