Skolelaboratoriet i realfag, Universitet i Bergen har gitt 4H-klubbane i Hordaland moglegheit til å bli med på "Hemmelig frø 2021".  12 4H- klubbar og Førland 4H-gard har sagt at dei ønskjer å delta, og har no motteke 4 pakker med frø.

Dette er gratis, og det stilles ingen krav  til gjennomføring. Men hvis klubbane vil, kan dei ta eit bilete og leggje det ut på miljølære.no. 4H Hordaland ønskje òg bilete til sine nettsider.

Ingen klubbar veit kva for frø dei får tilsendt.

Når medlemmane har sådd frøa, blir spørsmålet: 

-Kva får eit frø til å spire?

-Kva for frø spirer først?

-Kor fort veks dei? 

-Kva for plante får me av frøa vi sådde?

 

Tidsplan:

21. februar: Påmeldingsfrist til Turid på 4H-kontoret: Turid. herland@4h.no

                                                                          eller mobil: 99 40 52 69

22. februar: 4H-kontoret sender deltakarliste til UiB

I starten av mars: Frø blir sendt fra UiB

7. juni: Fasit blir sendt til deltakarane.

 

Til inspirasjon: Bilder frå Hemmeleg frø 2020

 

Frø

 Spire

 Tomatplante