Det lønner seg for en 4H klubb å starte med plastinnsamling!

Flere 4H klubber i Rogaland arrangerer faste plastinnsamlingsdagene for gratis lokal levering av landbruksplast i samarbeid med lokale bønder og bondelaget. Plasten blir sendt videre til gjenvinning og klubben får betalt for plasten de sender inn. Grøne Punkt Norge er organisasjonen som administrerer returordningen. Dette året blir det ennå mer lønnsomt å samle inn landbruksplast, fordi Grøne Punkt Norge øker støttebeløpet fra 1200 kr per tonn til 1350 kr per tonn plast fra 1. april 2021.

Desutten ønsker Rogaland Bondelag å støtte plastinnsamling gjennom 4H klubbene og bidrar med en premie av 2000 kr til den 4H klubben som har samlet inn mest landbruksplast i løpet av 2021!  For å delta på denne konkurransen kan en 4H klubb sende inn en kopi av kvitteringen med klubbnavn og mengde plast til rogaland@4h.no i løpet av året. Der er lov å sende inn flere kvitteringer i løpet av året.

Vi håper selvsagt at det er flere klubber eller nemnder som kan tenke seg å starte med plastinnsamling!