Mange klubbar skal no gjennomføre årsmøte i sine klubbar. Her finn de nokre tips om korleis de kan gjennomføre eit korona-trygt årsmøte.

Risikovurdering av årsmøtet

Sjekkliste- smittevern

Digitalt årsmøte