Har de planar om å arrangere VÅR DAG  "Under åpen himmel" i 2022? 
4H har valt 7.mai, som VÅR DAG. Legg ein plan og søk pengar til klubbens arrangement. Logo Frivillighetens år

Sjekk ut Frivillighetens år og Sparebankstiftelsen DNB sin støtteordning.
Søknadsportalen til 2. tildelingsrunde er open i frå 17. januar til mandag 7. februar.

De finn òg mange andre økonomiske søtteordningar under Frivillig.no om de ønskjer å søkje pengar til andre aktivitetar.