Kva er årsrapport? 

Omgrepa her er forvirrande. 1. desember leverer klubben inn årsmelding, mens nå i januar er det tid for å levere årsrapport. Når leiar leverer årsrapporten blir det generert ein årsrapport i systemet som viser at demokratiet i klubben fungerer. Denne må 4H vise fram til myndigheitene ved kontroll. 

Kvifor berre nyvalt leiar? 

Som nyvalt leiar kan du stadfeste at klubben er demokratisk oppbygd og har gjennomført årsmøte. Du er dessutan øverste sjef i klubben! 

Korleis loggar du deg inn på "min side"?

viser hvor en skal logge inn på min side 

Les meir om dette her.

Korleis fyller du ut årsrapporten riktig?

I 2022 er året det skal rapporterast for 2021. Skriv derfor inn 2021 som "grunnlagsår". Datoen du skal legge inn er datoen for årsmøtet som klubben gjennomførte i november 2021.

hvordan fylle ut årsrapporten?

veiledning for utfylling av årsrapport