Dette året har vi et prosjekt MER SKOGBRUK I 4H som er finansiert av Fylkesinntrukne rentemidler for skogbruket i Oslo og Viken. Prosjektet skal bidra til økt skogbruksfokus i fylket gjennom flere skogaktiviteter, støtte til aktivitet og kurs.

Dette skjer i løpet av året:

  • Motorsagkurs på ulike steder i fylket høsten 2021
  • Skogaktivitet på fylkesarrangement
  • Mulighet for å delta på Skogselskapets Skogpris
  • Oppmuntre klubbene til å ha flere skogaktiviteter på sine klubbmøter.

Mer informasjon om dato for motorsagkurs, informasjonsmateriell, søknadsskjema til Skogselskapets Skogpris o.l. vil komme fortløpende.