Dette året har vi et prosjekt MER SKOGBRUK I 4H som er finanisiert av Fylkesinntrukne rentemidler for skogbruket i Oslo og Viken. Prosjektet skal bidra til økt skogbruksfokus i fylket gjennom flere skogaktiviteter, støtte til aktivitet og kurs.

I løpet av året vil det bli flere motorsagkurs på ulike steder i fylke, skogaktivitet på fylkesarrangement, mulighet for å delta på Skogselskapets Skogpis, og vi vil oppmuntre klubbene til å ha flere skogaktiviteter på sine klubbmøter.

 

Informasjon om motorsagkursene som holdes av 4H Buskerud finner du her: 

Lær deg å bruke motorsag - Nesbyen 8.-9.mai

Lær deg å bruke motorsag - Nesbyen 29.-30. mai

Lær deg å bruke motorsag - Skotselv 12.-13.juni

 

Vi vil oppdatere med informasjonsmateriell, søknadskjema til Skogselskapets Skogpris ol. så fort dette er klart.