Gjennom prosjektet Leik og Lær i naturen ønskjer 4H Norge å skape gode opplevingar ute i naturen for våre medlemmer. Alle Søkjarar er garantert å få kr. 1000, men det er mogleg å søkje om meir. 

Søknadsfrist:
  • Første søknadsfrist (hovudrunde): 1. juni. Søknadar besvarast innan 10. juni.
  • Andre søknadsfrist (restmidlar): 20. august. Søknadar besvarast i løpet av august.

Meir informasjon om støtte ordninga finn de her.