4H auker fortenesta pr. 4H-lodd med 5,- kroner for å bøte på tapt forteneste og nedgang i aktivitet grunna korona. Nå får klubbane kr. 3,- kroner pr. ordinære lodd, ny forteneste blir da kr.8,- kroner pr.lodd.

Landslotteriet

4H Norge skriv:

Tips til loddsalget 

Mange klubber ønsker nå tips til hvordan de skal selge lodd. De opplever at loddsalget er vanskeligere på grunn av de tiltakene som er iverksatt på grunn av koronapandemien.

  • Sosiale medier: legg ut info om at du/klubben selger lodd, og gi informasjon om hvordan man kan betale, gjerne via VIPPS. Lever loddene i postkassa til kjøper, evt. send dersom de bor et annet sted.

Alternativt kan dere lage skrapevideo. Tilby film der du skraper loddene mens du filmer, fortell gjerne om hva 4H er, samtidig som du skraper loddene. Post på f.eks Facebook eller Instagram. Det blir god underholdning og fin synliggjøring av 4H.

  • Pr telefon: ring venner, familiemedlemmer og kjente, og hør om de vil kjøpe lodd. Betaling kan skjer pr VIPPS eller motta betaling pr bankovføring. Legg loddene i postkassa.

Tilby dere gjerne å samle sammen vinnerloddene og send inn disse samlet. Husk å skrive på vinnernes opplysning på baksiden av loddene. Da får vinner gevinsten rett i postkassa.


Husk å minne om hvorfor vi selge lodd - og at loddsalget er et viktig bidrag til 4H-aktivitet på alle nivå i organisasjonen. Minn også om at en del av overskuddet går til 4H Norge sitt solidaritetsarbeid i Gambia, der barn og unge i landsbyene hjelpes til en bedre framtid.