Landsstyrevedtak

15. april fattet 4H Norge sitt landsstyre følgende vedtak:

 • Ingen 4H aktivitet skal bryte med helsemyndighetene sine nasjonale retningslinjer.
 • Alle planlagte fylkesarrangementer, nasjonale-, internasjonale arrangementer frem til 1. september avlyses.
 • Det skal ikke gjennomføres større arrangementer frem til 1. september.
 • Alle fysiske arrangementer er avlyst frem til 15. juni. Dersom myndighetene sine retningslinjer følges kan det åpnes for mindre lokale klubbarrangementer etter det.

Disse reglene gjelder fortsatt, men fra om med 15. juni har vi oppdaterte og mer konkrete retningslinjer, tilpasset regjeringens nye retningslinjer.

Vi holder fast ved at alle fylkesarrangementer, nasjonale arrangementer og internasjonal utveksling og reiser ikke skal gjennomføres før 1. september. Men vi åpner nå opp for større lokal aktivitet. Se våre retningslinjer for de forskjellige nivåene i organisasjonen under.
 

Generelle retningslinjer for 4H

A)    Vi holder oss oppdatert på nasjonale retningslinjer, og sørger for at alle aktiviteter og arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene.

B)    Vi gir informasjon om gjeldende regler og rutiner til alle deltagere i forkant av arrangementet.

C)    Vi vasker hendene godt og legger opp til gode hygienetiltak.

D)    Personer som er syke eller har forkjølelsessymptomer skal ikke delta 4H-aktiviteter.

E)    Vi holder oversikt over hvem som deltar på aktiviteter og arrangementer. Ansvarlig arrangør skal ha deltakerlister med kontaktinformasjon i minst tre uker etter arrangementet.

F)    Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer. Se informasjon om unntak fra regelen om 1 meter avstand under «Klubb- og lokale aktiviteter».

G) Vi følger Folkehelseinstituttets sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer og aktiviteter for barn og unge.
 

Klubb- og lokale aktiviteter

 • Fra 15. juni åpnes det for lokale arrangementer (kurs, klubbkvelder, lokale leirer mv) med opptil 100 deltagere.
 • Det kan åpnes for lokale arrangement for 101 til 200 deltakere. Ved ønske om slike arrangementer må klubben sende en forespørsel til generalsekretær som vil vurdere hver enkelt henvendelse. I vurderingen vil det legges vekt på smittevern. Arrangementet må skje på offentlig sted, med 4H som ansvarlig arrangør.
 • Det gjøres unntak fra regelen om 1 meter avstand for barn og unge under faste fritidsaktiviteter der det er nødvendig (inntil 20 personer).
 • Det gjøres unntak fra regelen om 1 meter avstand for barn og unge under 20 år som deltar på sommerleir o.l. (gjelder også arrangøren).
   

Fylkesaktiviteter

 • Det skal ikke gjennomføres fylkesarrangementer før 1. september (ref. landsstyrevedtak). Det kommer nye retningslinjer for 4H-arrangementer innen 1. september. Disse blir oppdatert på bakgrunn av myndighetenes gjeldende retningslinjer.
 • Fylkesstyrer kan ha fysiske fylkesstyremøter, men også her må gjeldende smittevernregler følges.
   

Nasjonale og internasjonale aktiviteter

 • Det skal ikke gjennomføres nasjonale arrangementer før 1. september (ref. landsstyrevedtak). Det kommer nye retningslinjer for 4H-arrangementer innen 1. september. Disse blir oppdatert på bakgrunn av myndighetenes gjeldende retningslinjer.
 • Det er bestemt at det i 2020 ikke blir internasjonal reisevirksomhet og utvekslingsaktiviteter initiert av 4H.
 • 4H sitt sekretariat fortsetter med hjemmekontor for alle ansatte som må ta kollektivt eller deler kontorlandskap med flere andre, og begrenser møte- og reisevirksomheten. (Dette punktet kan også brukes veiledende for annet frivillig arbeid).
   

Myndighetene sine anbefalinger

Nyttig dokument:


Har du spørsmål om dette kontakt ditt fylkeskontor eller generalsekretær i 4H, Randi Versto Kaasa randi.versto.kaasa@4h.no.