Sentralstyrevedtak

Følgende vedtak ble fattet av sentralstyret i 4H Norge på styremøtet 21. – 23. august:

 • Ingen 4H aktivitet skal bryte med helsemyndighetenes nasjonale retningslinjer.
 • Det åpnes for 4H aktivitet på klubbnivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå for inntil 100 deltakere. Det kan videre åpnes for arrangementer med inntil 200 deltakere ved forespørsel via generalsekretær. (Fyll ut og send inn skjemaet nederst på denne siden.)
 • I samråd med sentralstyret, oppdaterer sekretariatet 4H Norges nettside med utfyllende informasjon og inspirerende innhold.
 • Sentralstyrets medlemmer følger helsemyndighetenes retningslinjer, og avtaler eventuelle reiser med styreleder.

Se våre retningslinjer for de forskjellige nivåene i organisasjonen under.
 

Generelle retningslinjer for 4H

A)    Vi holder oss oppdatert på nasjonale retningslinjer, og sørger for at alle aktiviteter og arrangementer er i tråd med råd og anbefalinger om smittevern fra helsemyndighetene.

B)    Vi gir informasjon om gjeldende regler og rutiner til alle deltagere i forkant av arrangementet.

C)    Vi vasker hendene godt og legger opp til gode hygienetiltak.

D)    Personer som er syke eller har forkjølelsessymptomer skal ikke delta 4H-aktiviteter.

E)    Vi holder oversikt over hvem som deltar på aktiviteter og arrangementer. Ansvarlig arrangør skal ha deltakerlister med kontaktinformasjon i minst tre uker etter arrangementet.

F)    Unngå fysisk nærkontakt og hold anbefalt avstand mellom personer. Se informasjon om unntak fra regelen om 1 meter avstand under «Klubb- og lokale aktiviteter».

G) Vi følger LNUs sjekkliste for godt smittevern ved aktiviteter i frivillige organisasjoner.

Klubb- og lokale aktiviteter

 • Det er åpnet for lokale arrangementer (kurs, klubbkvelder, lokale leirer mv) med opptil 100 deltagere.
 • Det kan åpnes for lokale arrangement for 101 til 200 deltakere. Ved ønske om slike arrangementer må klubben sende en forespørsel til generalsekretær som vil vurdere hver enkelt henvendelse. I vurderingen vil det legges vekt på smittevern. Arrangementet må skje på offentlig sted, med 4H som ansvarlig arrangør. (Fyll ut og send inn skjemaet nederst på denne siden.)
 • Det gjøres unntak fra regelen om 1 meter avstand for barn og unge under faste fritidsaktiviteter der det er nødvendig (inntil 20 personer).
   

Fylkesaktiviteter

 • Det er åpnet for 4H-aktivitet på fylkesnivå for inntil 100 deltakere. Det kan videre åpnes for arrangementer med inntil 200 (101 – 200) deltakere ved forespørsel via generalsekretær.  (Fyll ut og send inn skjemaet nederst på denne siden.)
 • Fylkesstyrer kan ha fysiske fylkesstyremøter, men også her må gjeldende smittevernregler følges.
   

Nasjonale og internasjonale aktiviteter

 • Det er åpnet for 4H-aktivitet på nasjonalt nivå for inntil 100 deltakere. Det kan videre åpnes for arrangementer med inntil 200 (101 – 200) deltakere ved forespørsel via generalsekretær.
 • Det er bestemt at det i 2020 ikke blir internasjonal reisevirksomhet og utvekslingsaktiviteter initiert av 4H.
 • 4H sitt sekretariat fortsetter med hjemmekontor for alle ansatte som må ta kollektivt eller deler kontorlandskap med flere andre, og begrenser møte- og reisevirksomheten. (Dette punktet kan også brukes veiledende for annet frivillig arbeid).
   

Myndighetene sine anbefalinger

Nyttig dokument:


Har du spørsmål om dette kontakt ditt fylkeskontor eller generalsekretær i 4H, Randi Versto Kaasa randi.versto.kaasa@4h.no.


 

 

Vurdering av 4H-arrangementer med over 100 deltakere

Skriv inn navn på arrangementet
Skriv inn navn på arrangør og ev. tilhørende 4H-fylke
Skriv inn hvor mange deltagere dere antar skal delta på arrangementet.
Skriv inn kort informasjon om arrangementet
Har tillitsvalgte og ansatte satt seg inn i 4Hs gjeldende retningslinjer?
 
Har deltakere fått informasjon om smittevern i forkant av arrangementet?
 
Har arrangementet en smittevernansvarlig?
 
Kommer dere til å føre deltakerliste, slik at dere kan nå ut med informasjon om eventuell smitte og hjelpe til med smittesporing ved behov?
 
(Listen kan oppbevares inntil 10 dager.)
Holdes arrangementet på offentlig sted?
 
Et offentlig sted er et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.
Bruker dere LNUs sjekkliste for smittevern?
 
Fyll ut dette feltet dersom det er relevant.