(saken er sist oppdatert 20.03.2020 - kl. 10.50)


Sentralstyret i 4H Norge besluttet 18. mars at alle fysiske arrangement/aktiviteter i hele organisasjonen - nasjonal, fylken og klubb - er avlyst ut mai måned.


12. mars kom det nye råd fra myndighetene, de finner du her.

Der forbys kulturarrangementer og idrettsaktiviteter både innendørs og utendørs. Det inkluderer 4H sine aktiviteter rettet mot barn og unge.

De fleste fylkene gjennomfører årsmøtene til samme tid som planlagt, men i en digital form (på Teams). Følg med på e-post og fylket sin Facebook for mer informasjon.


I 4H iverksetter vi de nødvendige tiltak for å forebygge smitte og hindre spredning av viruset. Vi holder oss løpende orientert om situasjonen, og følger de til enhver tid gjeldende rådene fra norske helsemyndigheter.
 

Hold deg oppdatert

Hold deg oppdatert på de anbefalingene som gis fra lokale og nasjonale myndigheter. Rådene varierer fra kommune til kommune og kan endre seg fra time til time. Det er vårt ansvar som samfunnsengasjerte og aktive 4H-ere å gjøre det vi kan for å spre tiltak for å ivareta god helse.
 

Generell oppfordring

Vi oppfordrer tillitsvalgte, frivillige og ansatte til å avlyse fysiske møter og samlinger, og heller gjennomføre så mye av dette som mulig over nett/telefon, eller utsett til høsten.
  

Arrangementer i klubber

Alle fysiske arrangementer på klubbnivå avlyses ut mai måned.
Alle arrangører av klubbaktivitet må forholde seg til de lokale rådene fra myndighetene.

Ta kontakt med de lokale helsemyndighetene, eks. kommunelegen, og rådfør dere - få råd og tips til hvordan dere bør håndtere situasjonen. Rådene dere får vil være basert på den konkrete smittesituasjonen i deres kommune.
 

Fylkesarrangementer

Alle fysiske fylkesarrangementer og -møter avlyses ut mai måned. Senere, når det igjen er gitt delvis klarsignal for fysiske arrangmennt, skal det tas en grundig risikovurdering på om det skal gjennomføres eller ikke. Avgjørelsen vil tas av en gruppe bestående av arrangør, fylkesstyret og sekretariatet. Denne avgjørelsen tas ut i fra råd fra myndighetene og 4H Norge, og danner grunnlag for avgjørelsen.

Dette verktøyet Folkehelseinstituttet kan benyttes i vurderingen også for arrangementer med færre deltagere.
 

Nasjonale arrangementer

Alle fysiske nasjonale arrangementer avlyses ut mai måned, evt. finner man andre løsninger. Informasjon sendes forløpende til de påmeldte/berørte parter.
 

Internasjonale aktiviteter

Alle som skal på utveksling fra Norge har fått informasjon om situasjonen. Vi tar løpende vurderinger på gjennomføring og tiltak i samråd med våre internasjonale partnere. Vi ber om at arbeidet med å finne vertsfamilier fortsetter.

Vertsfamliier: flere fylker skal være vertskap for ungdommer som skal på utveksling til Norge. Nå har flere land innført restriksjoner mot utreise/utveksling, og mange må derfor dessverre bli hjemme.  Fylker som er berøret, og likevel ikke skal finne vertsfamilier, vil få beskjed. Vi oppfordrer likevel fylkene til å fortsette arbeidet med å finne vertfamilier.
 

Sammen er vi sterke!

4H som arrangør iverksetter tiltak basert på råd fra helsemyndighetene. Vi skal fortsette å lage trygge og gode arrangment, men helt sikre kan vi aldri være. Det avgjørende samspillet mellom de iverksatte tiltakene og bidraget hver enkelt gjør, som vil være avgjørende for om vi unngår og reduserer faren for smitte.

Personer som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, bes holde seg hjemme. Disse skal ikke delta. Dette gjelder spesielt hvis de har vært i områder med vedvarende smittespredning.

Ha fokus på god håndhygiene! Alle som er tilstede på 4H-arrangementet, må regelmessig vaske hendene med såpe og vann og/eller desinfeksjonssprit. Vær spesielt nøye med håndhygiene før måltider. Les om håndvask her.

På grunn av smittefaren anbefaler vi å unngå for mye nærhet og fysisk kontakt. Vær kreativ - finn alternative måter til hvordan dere hilser på hverandre - unngå helst klemming. Albuehilsen og fothilsen er morsomme alternativ – kanskje dere kan finne på en helt ny måte å hilse på?
 

Hva hvis sykdom oppstår?

Vi kan ikke garantere at sykdom ikke kan oppstå, til tross for iverksatte tiltak og god hygiene blant deltagerne. Dersom smitte likevel skulle oppstå vil vi umiddelbart isolere den syke, og iverksette ytterligere tiltak i henhold til gjeldende beredskapsrutiner.

En evt. avlysning av arrangement gjøres i samråd med beredskapsansvarlig for arrangementet (for fylkesarrangementer er det regionkoordinator) og fylkesleder/ansvarlig for arrangementet i fylkesstyret.
 

Det går ofte bra!

Frykten enkelte opplever er reell, og for enkelte risikogrupper kan koronasmitte være svært farlig. Vi prøve likevel å finne en balanse mellom å være føre var/ha gode rutiner og ikke spre unødvendig frykt.
 

Hold deg oppdatert på beredskapsansvaret

Som arrangør har klubben et ansvar for beredskapen. I 4H har vi gode beredskapsplaner og tiltakskort som beskriver hva man skal gjøre i gitte situasjoner. Disse finner du på våre nettsider:

Arrangementer lengre frem i tid

Etter påskeferien kjenner vi mer til situasjonen, hvor langsiktig dette blir, og avgjørelser rundt gjennomføring av leirer, utveksling og arrangementer blir da behandlet på et ekstraordinært landsstyremøte. Frem til det anbefaler vi komiteene om å jobbe med tanke på at det blir gjennomført. Men sørg for at avtaler man gjør med deltagere, sted og leverandører tar forbehold om at det blir avlysninger og som sørger for at vi og deltagerne ikke sitter igjen med (store) økonomiske tap.
 

Her finner du nyttig informasjon om koronaviruset:

Vi informerer kontinuerlig ansatte over hele landet om 4H sine gjeldende rutiner. Vi oppfordrer derfor om å ta kontakt med 4H i ditt fylke, dersom du lurer på noe.