Tysdag 23. mars og onsdag 24. mars hadde vi ei inspirerande samling for alle klubbrådgjevarar. 

Tysdag vart det gode diskusjonar om klubbrådgjevaren si rolle. Informasjon om kva som skjer vidare framover. Kjekt at så mange ville dele gode idear og tankar om arbeidet i 4H-klubbane.

Onsdag hadde vi ein artig digital henteleik med Kristin og snakka mykje om aktivitetar, både digitale og fysiske som fint kan gjennomførast i desse tider. Vi er opptatt av synleggjering i 4H og gode historier kom fram i denne samtalen. 

Eit tips til digital leik kan vere: https://scribbl.no Dette kan delast i Teams med 12 deltakarar i kvart spel.

Vedlagt finn de link tilgjennomgang av samlinga i PDF.