4H Hordaland vil gjerne vete når din klubb skal ha haustfest, så send dato for haustfest på e-post til 4H-kontoret;  turid.herland@4h.no.

Legg ved ein oversikt over dei datoene som de har registrert i årsplanane dykkar. Er dei feil, gje beskjed om rett dato.

Minner om at de må huske å bestille merker og vurderingsskjema frå 4H Norge sin nettbutikk (husk å logge inn som 4H-klubb).