Det er leiar og klubbrådgjevar A frå kvar klubb som får inviasjon. Er det nokon som ikkje kan stille, kan dei sende ein erstattar.

Tema som vil bli diskutert:

-Informasjon om fylkesstyret

- Arrangement

- Kva skjer i klubbane

- Loddsal

- Årets prosjekt

- Deling/ vidersending av infromasjon frå 4H Hordaland/ 4H Norge

- 4H dagen, Under open himmel

- Haustfest

- Plakettmottakarar

- Styrevervsopplæring, inspirasjonssamling og årsmøte 2021

- Leirkle

- 4H-gard

- Prosjektet «Friluftsliv skapar nye vener»

- Politiattest

 

Distriktsmøteansvarlege:

Sunnhordaland: Steinar og Andreas

Nordhordaland: Synne og Martha

Voss, Ulvik og Granvin: Kristina og Anna

Hardanger: Marius og Nicolaj