Studieturen er en unik mulighet til å bli kjent med Gambia og 4H Gambia.

Les mer om studieturen og finn søknadskjema her.