Med «Årstidens oppdrag» ønskjer 4H Norge å løfte fram sesongbasert og lavterskel friluftsliv i nærmiljøet, som kan få barn og unge ut i naturen året rundt.

Skogsblåbær er ikkje det same som hageblåbær som kjøpast på butikken. Skogsblåbær er små og runde, og veks i lynget på bakken. Blåbærlyng har grøne stammar og små blad, som ofte blir litt røde utover hausten. Skogsblåbæra er mørkeblå utvendig og har mørkt blå-rødt fruktkjøt (i motsetning til hageblåbæra, som har kvitt fruktkjøt). Du blir også blårød på tunga når du èt skogsblåbær.

Blåbær kan brukast til saft, syltetøy, smoothie, dei kan tørkastfrysast, og brukast til mykje anna spanande.

Kva med ein blåbærpai?

Blada frå blåbærlyngen er også spiselege! Du kan f.eks. bruke dei til å lage te.

Blåbærkart                Blåbær

 

 

 

Ønskjer du å vinne nytt friluftslivutstyr? 4H Norge trekker vinnarar blant alle som sender inn bilete og/eller videoar frå minst eit oppdrag pr. årstid. Send inn dine bidrag via dette skjemaet eller på e-post til monika.swigon@4h.no (merkes med «Årstidens oppdrag – konkurranse»).

Frist for å sende inn bidrag for sommerens oppdrag er 31. august. Trekninga skjer 1. september, og vinnarar annonserast fortløpande.