Årsplan for 4H Nordland 2021
Fylkesprosjekt 2019-21 er 4H-gård Nord

 

 

 

 

 

 

 

 

Måned

dato

Aktivitet/arrangement

frist

 

 

 

 

Hele året

 

Regionleirer rundt om i fylket, eller besøk til naboklubben?

Klubbene, 4H-gårdene eller alumnene inviterer

 

 

 

 

 

Januar

15.-17.

Styrevervskurs for hele fylket i Bodø

 

Klubbrådgiversamling og 4H-gårdssamling

1.12.

 

 

 

 

Februar

1.-2.

Årsmøte og årsmøteseminar for 4H-gård Norge

 

4H-gårdene leverer inn årsstatistikk

 

 

Februar/Mars

 

Landslotteriet: klubbene får tilsendt lodd fra 4H Norge

 

 

 

 

 

Mars

1.

Prosjektvalg skal være lagt inn i medlemsregisteret

 

 

 

 

Styrevervskurs-instruktørkurs del 3, 4H Norge

 

 

 

19.-21.

Årsmøte i Bodø

15.2.

 

 

 

 

April

 

Voksenleder kurs, del 1 og 2. 4H Norge (for leirledere)

 

 

 

 

 

Mai

4.

4H-dagen Markeres i 4H-klubber og på 4H-gårder

 

Overnatting under åpen himmel?

 

Strandrydding? Miljøengasjement

 

 

 

 

 

Juli

 

Nordisk leir i Halland, Sverige

 

 

 

 

 

August

12.-15.

Fylkesleir – uavklart sted

15.6.

 

 

 

 

September

 

Gøy på landet – åpen gård på 4H-gårdene

 

 

 

 

Europeisk cityfarm-konferanse for 4H-gårdene

 

 

 

15.

 

Siste salgsdag for landslotteriet

 

 

 

 

 

Oktober

 

Høstfest i klubbene

 

 

 

 

 

November

  1.  

Den internasjonale 4H-dagen

 

 

1.-30.

Årsmøter i klubbene – registrer nytt styre i medl. registeret

 

 

15.

Frist for å søke om IFYE-utveksling

 

 

 

 

 

Desember

  1.  

Frister for å registrere i medlemsregisteret:

Nytt styre i klubbene

Årsmelding 2021 (skrives av sekretæren før årsmøtet)

Årsrapport 2021 (fylles ut av ny leder)

Årsplan for 2022 (skrives av sekretæren før årsmøtet)

Regnskap for 2021 (føres av kasserer før årsmøtet)

 

Påmeldingsfrister

Styrevervskurs 2020

Klubbrådgiversamling 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hele året: Verv medlemmer – vær synlig!