Norske 4H-alumner (N4HA) holder digitalt årsmøte 11. juli. Innkalling og saksliste sendes ut senest fire uker før. På dette møtet behandles kun følgende saker: årsmelding 2019/2020, revidert regnskap 2019/2020, valg.
 
3. oktober holdes ekstraordinært årsmøte i Bodø, kombinert med N4HAs aktivitetshelg 2. - 4. oktober. Her vil vi behandle de resterende sakene..Her også vil innkalling og saksliste foreligge senest fire uker før. Nøyaktig tid og sted blir annonsert senest 3. juni, i henhold til vedtektene.