i velfortent utmerking etter fleire år med mykje aktivitet i klubben. Blant anna la fylkesstyret vekt på at klubben sjølv i desse koronatider hadde hatt stor og variert aktivitet. Klubben gjennomførte bingo, kahoot og styremøter digitalt, årsmøtet vart gjennomført i ein kinosal, prosjektdemonstrasjonane vart filma og vist fram til dei andre medlemmane digitalt, og ute var det bl.a. skøyting, volleyball og grilling ved gapahuken. Det tradisjonelle juletresalet fekk dei òg i år gjennomført. 39 medlemmer fekk sitt velfortente merke på haustfesten etter å ha gjennomført eit flott 4H-prosjekt/ 4H-år.

4H Hordaland gratulerer Øvrebygda 4H med utmerkinga "Årets klubb 2020"!

Fylkesstyreleiar med kruset til Årets klubb 2020