Syns du barn og unge, frivilligheit og organisasjonsarbeid er inspirerande, og taklar alt frå søknadsskriving og nettverksbygging til å ha ansvaret for arrangement? Har du kunnskap om kva behov og verkelegheit unge menneske har i dag? Har du lyst på ein meiningsfull jobb i ein spennande organisasjon? Då vil vi gjerne høyre frå deg!

Viktige arbeidsoppgåver i stillinga:
 • Oppfølging av styret, arbeidsgrupper og arrangørkomitear
 • Ha ansvar for arrangement og tiltak
 • Klubb- og medlemspleie
 • Informasjonsarbeid
 • Rekruttering og oppstart av nye 4H-klubbar
 • Nettverksbygging
Vi søkjer etter deg som:
 • Har fokus på kvalitet og gode prosessar
 • Har gode formidlingsevner og evne til å rettleie, motivere og inspirere
 • Kommuniserer godt med barn og unge, både skriftleg og munnleg
 • Har gode samarbeidsevner, men kan arbeide sjølvstendig og strukturert.
 • Trivst i samarbeid med barn, ungdom og vaksne
 • Har grunnleggande kompetanse innan IKT
 • Har kunnskap om prosjektorganisering
 • God kompetanse i organisasjonsarbeid
 • Har kompetanse og erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av større arrangement for barn og unge
 • Har kunnskap om og erfaring med frivillig arbeid
 • Er kreativ og løysingsorientert
Du blir ein del av:
 • Eit arbeidsfellesskap med moglegheit for påverknad, utvikling og ny læring

Løn etter avtale.

Politiattest må leggjast fram før tilsetjing.

Arbeidsstaden for stillinga er hos 4H Sogn og Fjordane i Førde sentrum. For stillinga inngår gode pensjons- og forsikringsordningar. Fleksibel arbeidstid. Ein må rekne med noko reiseverksemd, samt kvelds- og helgearbeid. Ein må ha førarkort klasse B. Arbeidsgjevar er 4H Norge med regionkoordinator for Vestlandet som næraste overordna.

 

Kontaktperson for stillinga:

Synnøve Jørgensen, regionkoordinator for 4H på Vestlandet:

Tlf. 960 96 773 eller epost innan 20. oktober 2020.

 

4H er ein landsomfattande barne- og ungdomsorganisasjon. I 4H møtast over 12.000 barn og unge i 550 4H-klubbar (nesten 70 i Sogn og Fjordane!). 4H sitt føremål er å skape ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarskjensle og respekt for natur og menneske. Mottoet vårt er å lære ved å gjere.