Automatisk overføring av digitale prosjekt
Dersom medlemmane veljer digitalt prosjekt og registrerar det i prosjektplattforma, vil det automatisk verta overført til medlemsregisteret når prosjektplanen er godkjent av klubbrådgjevar.

På digitale prosjekt må ein og hugse å godkjenne gjennomførte prosjekt før haustfesten.

Kva må ein gjera ved bruk av prosjekthefte ?​​​​
Då må prosjektet registrerat manuelt i medlemsregisteret enten av medlemmet sjølve eller  av klubbrådgjevar . Sjekk ut her korleis dykk registrerar prosjektet i medlemsregisteret. 


Haustfestlister  

Når medlemmene har registrert sine 4H-prosjekt, kan klubbrådgjevar ta ut ein Høstfestrapport                                                                                                                     

Her får de oversikt over: 

- Namn på alle i medlemmer i klubben. Saknar du nokre medlemmer på denne lista, ken det vera at dei har blitt utmeldt pga. ikkje betalt kontingent eller at dei ikkje er innmeldt.

- Kontingenttjeneste. Er det fleire søsken frå ein familie som er medlemmer i 4H, skal den eine betale hovudmedlemskap, mens dei andre skal vera syskenmedlemmar.

- 4H-prosjekt i 2021. Sjekk at medlemmene ikkje har lagt inn både digitalt prosjekt og prosjekthefte. Ved feil kan klubbrådgjevar slette prosjekthefte, og 4H-kontoret kan slette digitale prosjekt som er lagt inn i medlemsregisteret.

- 4H-merke i 2021


Merker til medlemmane

Minner om at de må hugse å bestille merker frå 4H Norge sin nye nettbutikk.

Klubbene/fylkene må nå logge seg inn på en annan måte enn tidligare.
Har du ikkje handla i den nye butikken i 2021, vil vi råda deg til å oppretta ein ny brukar.

Brukerveiledning om korleis du opprettar brukar, finnes i 4H-butikken.
Treng du hjelp - kontakt Kundesenter 4H-butikken.