Har du behov for kontakt send e-post til moreogromsdal@4h.no, denne blir sjekka innimellom.  Er det noko som hastar, ta kontakt på 960 96 783.